علم و محیط زیست


نگاهی به کاربرد سلول‌های ساقه‌ای در درمان برخی بیماری‌ها
بند نافتان را پس انداز کنید

همایون خیری: اين روزها که حرف از درمان بيماری‌های مختلف با استفاده از سلول‌های ساقه‌ای (stem cells) زياد شده، بانک سلول ساقه‌ای هم به راه افتاده. معروف‌ترين حسابی که در اين بانک‌ها باز می‌شود حساب بند ناف است. والدين به محض تولد کودک‌شان بند ناف او را در ازای حق و حقوق بانکداری به بانک سلولی می‌دهند تا اگر روزگاری همان کودک در هر سنی نياز به درمان سلولی پيدا کرد از سلول‌های بند ناف او استفاده کنند.چه کسی قانونگزار است؟
اهدای سلول جنسی در کشورهای اسلامی و ایران

همایون خیری: مهمترین موضوعی که در نامه محققان ایرانی در در نشریه‌ی «انجمن اروپایی باروری انسانی و جنین شناسی» به آن اشاره شده این است که علیرغم زمینه سازی فتوای رهبر ایران برای تصویب قانون اهدای سلول لقاح یافته، مبانی حقوقی اهدا به همان سرعت مهیا نشده‌اند و هنوز مشکلات حقوقی بسیاری در پیش روی متقاضیان و حقوقدانان ایرانی است. به تصریح نویسندگان نامه همین عدم وجود اصول قانونی باعث شده تا قانون اهدای سلول لقاح یافته نیز به طور عملی مسکوت بماند.در ریه‌های حکومت، در ریه‌های مردم

همایون خیری: محيط زيست شهری يعنی بشود در خيابان دوچرخه سواری کرد و دود و دم را کاهش داد و اين دقيقأ کاری‌ست که از عهده‌ی شهروندان برنمی‌آيد چون دولت مسئول خيابان و هر چه در آن می‌گذرد است. نه جایي برای راندن دوچرخه هست و نه اجازه‌ی دوچرخه راندن برای نيمی از مردم که همان زنان باشند. محيط زيست يعني وقتی هوا گرم است بشود لباس مناسب گرما پوشيد و در عوض در مصرف آب و برق برای شستشوی مداوم لباس‌های عرق کرده از زور گرما کم کرد. و باز دقيقأ اين همان کاری‌ست که انجامش از عهده‌ی شهروندان برنمی‌آيد چون پليس تعيين کننده‌ی فصل‌ها و لباس مردم است.