رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۸۷

خودکشانه ششم

نظرهای خوانندگان

بنظر من تاس هنوز ننشسشته. شاید یک بیاد. یعنی امیدی هست؟

-- یگانه ، Feb 20, 2008 در ساعت 12:49 PM

Well, there ain't no luck
In these loaded dice

-- Vain ، Feb 20, 2008 در ساعت 12:49 PM

Well, there ain't no luck
In these loaded dice

-- Vain ، Feb 20, 2008 در ساعت 12:49 PM

وابسته شانس برای حرکت در زندگی
چقدر دوست نداشتنی

-- cyberRoze ، Feb 25, 2008 در ساعت 12:49 PM

مانا اين يكي فوق العاده است ، بي نظير است. يك دنيا معني و مفهوم دارد.

-- شاه شمشاد قدان ، Mar 23, 2008 در ساعت 12:49 PM