رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷

زندانی دوم

نظرهای خوانندگان

عالی بود!

-- زیبا ، Apr 8, 2008 در ساعت 05:42 PM

تنها چیزی که هرگز زندانی نمی شود افکار است.

-- یگانه ، Apr 9, 2008 در ساعت 05:42 PM

افکار هم زندانی می شوند. ولی زندانبان اونا کسی به غیر از خودمون نیست.

-- راد ، Apr 15, 2008 در ساعت 05:42 PM

مانا فوقالعاده است

-- رضا ، May 20, 2008 در ساعت 05:42 PM