رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۸۷

زندانی سوم

نظرهای خوانندگان

بیا تو . دم در بده !

-- یگانه ، Apr 11, 2008 در ساعت 08:58 AM

حقیقت زندانی پشت صفحه تلویزیون... پشت درهای هر خبرگزاری... حتی زمانه

-- بدون نام ، Apr 17, 2008 در ساعت 08:58 AM