رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۸۷

روزمرگی سوم

نظرهای خوانندگان

ایده فوق العاده است.

-- مریم ابریشمکار ، May 10, 2008 در ساعت 01:11 PM


پویاییِ ذهن شما نادر است. وای اگر کِیج آموزگار باشد.
همراه

-- بدون نام ، May 10, 2008 در ساعت 01:11 PM

تصحیح

پویاییِ ذهن شما نادر است. وای اگر کِیچ آموزگار باشد.
همراه

-- بدون نام ، May 10, 2008 در ساعت 01:11 PM

به به....خیلی خیلی باحاله .... :))

-- ارغوان ، May 11, 2008 در ساعت 01:11 PM

پنجره ای مجازی به سوی ...!!!
سوژه ی بسیار جدید و بی نظیری است.

-- تعقیب کننده ، May 11, 2008 در ساعت 01:11 PM

گمان کنم آنجا میخواند «چشم حسود کور!»
همگام

-- بدون نام ، May 11, 2008 در ساعت 01:11 PM

وای ، چه اتفاق فراگیری !

-- یگانه ، May 12, 2008 در ساعت 01:11 PM

این ایده دیگه واقعا شاهکار بود

-- نوشا ، May 12, 2008 در ساعت 01:11 PM

صحبت از به خدمت درآوردنه دیگه ؟
---------------------------------
کارتونیست: خیر

-- وحید ، May 13, 2008 در ساعت 01:11 PM

عشقهای مجازی!

-- میثم.سوئد ، May 16, 2008 در ساعت 01:11 PM

بعضيها آرزوهاشون رو ابزاري ميكنند و رنگ ميگيرند

-- مجيد ، May 21, 2008 در ساعت 01:11 PM