رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۸۷

روزمرگی هفتم

نظرهای خوانندگان

مجموعه كارهايتان بسيار زيبا و پرمعناست.

-- ماني جاويد ، May 19, 2008 در ساعت 10:12 AM


بشدت گویا و با نفوذ.از این نظر عالی است. اما سرعت تغییر از یکی به دیگری برای من عجیب!
دوست

-- بدون نام ، May 19, 2008 در ساعت 10:12 AM

ياد آهنگ نقاب سياوش قميشي افتادم

-- سويل ، May 19, 2008 در ساعت 10:12 AM

مانا نیستانی دبیر کاریکاتور من بود من علت باز داشت اونو نمیدونم ولی میدونم اون ادم بی گناه و پاکیه براش دعا کنین!

-- بدون نام ، Jun 25, 2008 در ساعت 10:12 AM

احساس مرگ بی صدا میکنم

-- شیما ، Nov 18, 2008 در ساعت 10:12 AM